• Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden aan het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). De wet spreekt van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden verwerkt. Onder onrechtmatige verwerking valt onder andere het aanpassen en/of veranderen van persoonsgegevens en onbevoegde toegang tot, of afgifte daarvan. De details van de wet staan omschreven in de beleidsregels die het CBP heeft uitgebracht, zie cbpweb.nl.

    In dit artikel leggen we uit wat de wet betekent voor RBShops en voor klanten van RBShops.

We werken met